Taller de Música Electrònica

 

Teoria

1.      Introducció al curs (pdf)

2.      Historia de la música electrònica 1 (1880-1960) (pdf)

3.      Historia de la música electrònica 2 (1960-1980) (pdf)

4.      L’entorn de programació PD (pdf), PD Arrays i informació addicional (pdf)

5.      Introducció als sintetitzadors - Conceptes de síntesis digital de so

6.      Síntesis (2) (Síntesis por modulacióSíntesis granular - Síntesis per models físics) (de Music & Computers, Darmouth)

7.      El protocol MIDI (PDF)

8.      MIDI (2) – Secuenciadors, controladors (PDF)

9.  Conceptes de programació de MIDI i audio interactiu en C (o similar) (PDF)

10.  Programació en C d'externals per a PD (Gunter Geiger)

11.  Conceptes de música algorísmica

12.  Sistemes interactius

13.  ReacTable*

14.  Altres entorns, llenguatges, APIs… per a aplicacions musicals

 

Material Complementari

Download del llibre complet: S.Jordà, Guía Monográfica del Audio digital y MIDI, Ediciones Anaya Multimedia, 1997 (en pdf.zip)

 

Pràctiques

1.      Introducció a PD (pdf) - Enunciat de la pràctica - PD Arrays i informació addicional (pdf)

2.      Introducció pràctica a la síntesis digital

3.      Introducció pràctica al MIDI amb PD (download PD patches)

4.      Sintetitzadors virtuals PD i Audiomulch

5.      PD: àudio (download Tutorial addicional)